czwartek, 15 marca 2018

TOPIENIE EKOLOGICZNEJ MARZANNY

Plakat: AK - (MCK)

poniedziałek, 5 marca 2018

„Lubię i poznaję najbliższą okolicę”. Urząd Marszałkowski dofinansuje nasz projekt


 Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim , ul Parkowa 3 otrzymało dofinansowanie z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w otwartym konkursie pn. „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie kujawsko – pomorskim” na zadanie publiczne pn „Lubię i poznaję najbliższą okolicę”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 20 marca 2018r. do 31 października 2018r. Współorganizatorem tego zadania jest Grupa Turystyczna działająca przy Miejskim Centrum Kultury. W projekcie zaplanowano cykl wycieczek krajoznawczych po najbliższej okolicy takie jak: do Dolinki Szwajcarskiej, do źródeł Tążyny, nad Wisłę, do bunkrów, szlakiem pomników, oraz rajd rowerowy szlakiem budownictwa sakralnego i rajd szlakiem Niepodległości. W programie wspólnego z Miejskim Centrum Kultury Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” rozpisze konkurs na najciekawsze zielniki. Celem ich powstania będzie pokazanie i usystematyzowanie, wiedzy na temat roślinności powiatu aleksandrowskiego, szczególnie przez młodzież i dzieci. Informacje o wycieczkach i rajdach będą się ukazywały na bieżąco w gazetach regionalnych, na stronach internetowych www.aleksandrowskakultura.blogspot.com oraz www.mckaleksandowkujawski.pl , na słupach ulicznych, w tablicach ogłoszeniowych oraz na portalach społecznościowych. Koordynatorem projektu jest pani Krystyna Pieniążek- Bołotowicz.

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/KONKURSY_2018/WYNIKI/wykaz_ofert_wybranych_do_realizacji_11_2018.pdf


--

Stowarzyszenie "Aleksandrowska Kultura"
ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 25 27, KRS: 0000417216, 
NIP: 891-162-27-85,
Nr rachunku bankowego:
17 9537 0000 2001 0018 7251 0001